Đại dịch Covid-19 đã khiến quân đội Ukraine khó khăn đến mức nào?

26/05/2021 16:47

Nhà báo Sergei Zgurets cho biết các doanh nghiệp quốc phòng ở Ukraine đã phải đối mặt với những vấn đề lớn do tình trạng quan liêu.

Đại dịch Covid-19 đã khiến quân đội Ukraine khó khăn đến mức nào? 1

Lực lượng thiết giáp của Ukraine - ảnh tư liệu.

Ở Ukraine, người ta đã nói việc các quan chức không hành động đã dẫn đến những vấn đề như thế nào trong "ngành công nghiệp quốc phòng" của nước này.

Trên ấn bản Defense Express, nhà báo Sergei Zgurets cho biết các doanh nghiệp quốc phòng ở Ukraine đã phải đối mặt với những vấn đề lớn do tình trạng quan liêu.

Việc các quan chức không hành động đã dẫn đến việc phá vỡ kế hoạch sửa chữa trang thiết bị và vũ khí cho Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Các doanh nghiệp từ đầu năm 2021 buộc phải tạm dừng việc sửa chữa, hiện đại hóa các đơn vị chiến đấu.

Cần lưu ý rằng các vấn đề trong "ngành công nghiệp quốc phòng" của Ukraine bắt đầu sau khi chính quyền Kiev quyết định vào cuối năm 2020 chỉ sử dụng ngân sách để thanh toán trước hàng hóa được mua để chống lại sự lây nhiễm của đại dịch Covid-19.

Theo một chính sách được quyết định như vậy, việc mua sắm, hiện đại hóa các thiết bị hoặc vũ khí cho quân đội có thể bị xe như là một vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó một chút, các quan chức đã thực hiện một số sửa đổi và cho phép cung cấp trang thiết bị quân sự, nhưng những thay đổi này không thể tạo ra ảnh hưởng mạnh đến khả năng sửa chữa và hiện đại hóa vũ khí.

Do đó, việc cấp vốn cho những lĩnh vực này vẫn bị cấm.

Kết quả là ngày nay các trang thiết bị cho Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa được sửa chữa. Sau khi báo chí Ukraine chú ý đến điều này, các quan chức địa phương vẫn không thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với lệnh cấm của họ.

Bình Nguyên