Đại diện VKS: "Sáng tạo của cựu Chủ tịch Đà Nẵng là không thể chấp nhận"

10/01/2020 16:31

Đại diện VKS cho rằng những chủ trương mà bị cáo Minh ký là vi phạm pháp luật, buộc phải hủy, đây là sáng tạo không thể chấp nhận được.

Đại diện VKS:
Bị cáo Trần Văn Minh

Chiều nay (10/1), tiếp tục diễn ra phiên xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ và hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm tiếp tục diễn ra tại TAND TP Hà Nội.

Tại phiên toà, bị cáo Trần Văn Minh cho rằng đã thực hiện đúng chủ trương, chính sách của thành phố và pháp luật của Nhà nước. Một số chủ trương chung về bán nhà đất công sản, giao đất, cho chuyển đổi tên người sử dụng đất, cho giảm tiền sử dụng đất mà bị cáo ký ban hành không phù hợp với pháp luật nhưng là "sự sáng tạo mang lại hiệu quả, góp phần vào sự phát triển cho thành phố".

Đối đáp với bị cáo Minh, đại diện VKS cho rằng những luận điểm của luật sư và cựu Chủ tịch Đà Nẵng hoàn toàn không có cơ sở. Hầu hết các bị cáo như Văn Hữu Chiến đến các bị cáo nhân viên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thừa nhận, chủ trương chính sách chung đó cũng như các văn bản chỉ đạo trực tiếp bằng bút phê, công văn, quyết định của bị cáo Trần Văn Minh là trái pháp luật.

"Những năm qua TP Đà Nẵng có bước phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng nhưng không thể coi đó là do các chủ trương chính sách trái pháp luật của các bị cáo. Cái mới, cái sáng tạo phù hợp quy luật phát triển có hiệu quả đích thực chắc chắn sẽ được thừa nhận, nhân rộng, xây dựng thành chính sách pháp luật", đại diện VKS khẳng định và cho rằng những chủ trương, chính sách pháp luật sai trái mà bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành được xác định là vi phạm pháp luật, buộc phải hủy.

"Việc này dẫn đến phiên tòa hôm nay, bị cáo Minh vẫn cho rằng những chủ trương, chính sách chung cũng như các văn bản cá biệt của bị cáo ký ban hành là những chủ trương, chính sách sáng tạo là điều không thể chấp nhận được", đại diện VKS nhấn mạnh.

Cũng theo VKS, tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận có quan hệ với bị cáo Trần Văn Minh, khi TP Đà Nẵng có chủ trương bán nhà đất thì Vũ "nhôm" xin mua nên có sai thì do bên bán. Tuy nhiên, trong các dự án Vũ đều trao đổi với lãnh đạo TP Đà Nẵng nên đủ cơ sở khẳng định Vũ "nhôm" chính là người mua các dự án nhà đất, nhà công sản không qua đấu giá và còn được giảm hệ số sinh lời

"Vì biết rõ công ty của mình không được mua nhà công sản nên bị cáo Vũ đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo thành phố và liên hệ với các công ty khác để được mua nhà trái pháp luật. Trong những trường hợp khó mua, Vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của Bộ Công an", đại diện VKS nêu rõ.

Phùng Đô