Đại học Công nghiệp Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

12/07/2016 07:29

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh đại học năm 2016.

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 1

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh đại học năm 2016.

Năm 2016, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học vào trường là 6.500 chỉ tiêu. Năm nay, trường tiếp tục tuyển sinh trên cả nước.

Phương thức tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nộixét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Đối tượng tuyển là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh từng ngày của Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 2

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2016.