Đại học Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

04/07/2016 11:02

Đại học Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh đại học năm 2016.

Đại học Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 1

Đại học Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh đại học năm 2016.

Năm 2016, Đại học Hà Nội tuyển sinh trên cả nước với 2130 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Thí sính có tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi THPT Quốc gia đtạ 15 điểm trở nên (chưa nhân hệ số) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Đại học Hà Nội có nguyên tắc xét tuyển như sau: Xét tuyển theo ngành đào tạo mà thí sinh đã đăng ký trước; Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiến (nếu có) và điểm môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp; Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp, xét nhiều đợt cho đến khi hết chỉ tiêu.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của Đại học Hà Nội:

Đại học Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 2

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của Đại học Hà Nội.

 (Nguồn: VTV)

Di Linh (Tổng hợp)