Đại học Kinh tế Quốc dân: Tuyển sinh 4.800 sinh viên năm 2016

29/06/2016 21:22

Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau.

Đại học Kinh tế Quốc dân: Tuyển sinh 4.800 sinh viên năm 2016 1

Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển sinh 4.800 sinh viên theo chỉ tiêu năm 2016.

Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 với tổng số 4.800 sinh viên. 

Cụ thể, Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có Toán và 2 môn bất kỳ đạt trên 27 điểm, không tính điểm ưu tiên sẽ được tuyển thẳng.

Đối với hình thức xét tuyển: Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh sẽ đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp để Trường xét tuyển. Đặc biệt, chỉ những thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia xét tuyển theo nhóm trường và xét tuyển theo từng ngành; điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành. Việc xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và quy trình xét tuyển theo nhóm trường. Các nguyện vọng của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau; nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước (theo thứ tự ưu tiên ghi trên phiếu ĐKXT) thì không được tham gia xét tuyển nguyện vọng sau.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2016 của Đại học Kinh tế Quốc dân:

Đại học Kinh tế Quốc dân: Tuyển sinh 4.800 sinh viên năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cụ thể của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)