Đại học Luật TP.HCM: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

04/07/2016 11:00

Đại học Luật TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Đại học Luật TP.HCM: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 1

Đại học Luật TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Đại học Luật TP.HCM tuyển 1.500 thí sinh. Tổ hợp các môn thuộc khối xét tuyển, gồm: Khối A: Toán, Lý, Hóa; Khối A1:Toán, Lý, tiếng Anh; Khối C: Văn, Sử, Địa; Khối D: Toán, Văn, Ngoại ngữ (D1: tiếng Anh, D3: Pháp; D6: Nhật).

Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển sinh theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển sơ bộ và kiểm tra năng lực đối với tất cả các ngành được nêu tại điểm b và điểm c, mục 3 của Đề án, theo các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1 (chiếm tỷ trọng 20% điểm trúng tuyển vào Trường): Xét tổng điểm trung bình 6 học kỳ trung học phổ thông (sau đây viết tắt là THPT) của 3 môn thuộc Tổ hợp các môn xét tuyển theo các khối thi truyền thống (Khối A, A1, C, D1,3,6);

- Tiêu chí 2 (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển vào Trường): Xét tổng điểm của 3 môn thi (theo Tổ hợp các môn xét tuyển đã đăng ký ở tiêu chí 1) của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường Đại học chủ trì;

- Tiêu chí 3 (chiếm tỷ trọng 20% điểm trúng tuyển vào Trường): Kết quả kiểm tra năng lực của thí sinh về 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng hợp; Kiến thức về pháp luật; và Tư duy lôgic, khả năng lập luận.

Đại học Luật TP.HCM: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật TP.HCM.

Di Linh (Tổng hợp)