Đại học Mỏ - Địa chất: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

12/07/2016 08:20

Đại học Mỏ - Địa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Đại học Mỏ - Địa chất: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 1

Đại học Mỏ - Địa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh trong cả nước với phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do cụm các trường đại học chủ trì.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành với tổ hợp môn xét tuyển là các môn thuộc các khối thi truyền thống của Trường (A, A1, D1, B).

Thí sinh được phép đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo nhóm ngành vào trường. Việc phân ngành (đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) được thực hiện sau năm học thứ nhất trên cơ sở kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.

Cũng trong năm nay, Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy với chỉ tiêu là 4.470

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của Đại học Mỏ - Địa chất:

Đại học Mỏ - Địa chất: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 2

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của Đại học Mỏ - Địa chất.

 (Nguồn: VTC)