Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021

16/09/2021 14:18

Năm 2021, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội giao động từ 23,2 - 28,85 điểm, cao nhất thuộc về ngành Y khoa.

Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021 cho 7 ngành đào tạo. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Y khoa 28,85; thấp nhất là điểm chuẩn ngành Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) là 23,20 điểm.

Thí sinh có điểm bằng điểm chuẩn phải xét tiêu chí phụ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng. Tổng số thí sinh trúng tuyến là 1.266.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Đại học y hà nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Đại học y hà nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Vũ Vũ