Đại hội cổ đông Eximbank bị hủy vào phút chót

30/04/2016 05:51

Đại hội cổ đông do ngân hàng Eximbank tổ chức bất ngờ bị hoãn vào phút cuối.

Đại hội cổ đông eximbank bị hủy vào phút chót
Đại hội cổ đông Eximbank bị hủy vào phút chót. Ảnh: Yên Trang.

Đến 10 giờ sáng, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 487 cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự 617.023.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đã không đủ điều kiện tiến hành.

Theo ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank, nguyên nhân chính dẫn đến việc tổ chức ĐHCĐ bất thành là do 2 nhóm cổ đông lớn sở hữu 11,82% và 10,42% đã không đăng ký tham dự.

Được biết, HĐQT đã nhận được thư của bà Nguyễn Thị Xuân Loan nguyên là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), đại diện nhóm cổ đông sở hữu 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank. Ông Phạm Hữu Phương nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM, đại diện nhóm cổ đông giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank. Hai nhóm cổ đông này đều yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Tại các phiên họp, HĐQT nhận thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới. Tuy nhiên, trên quan điểm ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất nên HĐQT đưa nội dung thảo luận kiến nghị của 2 nhóm cổ đông nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.Như vậy, thành viên HĐQT sẽ là 9 hay nâng lên 11 người sẽ còn phải chờ được các cổ đông biểu quyết trong phiên họp tới.

Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức lần thứ nhất. Đợt ĐHCĐ lần 2 chỉ được tiến hành khi cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Yên Trang