Đại hội Đảng 12: Dự kiến báo cáo nhân sự chiều 23/1

22/01/2016 08:30

Theo dự kiến, chiều 23/1, BCH Trung ương khóa 11 sẽ báo cáo công tác nhân sự BCH Trung ương khóa 12.

Đại hội Đảng 12: Dự kiến báo cáo nhân sự chiều 23/1 1
Theo dự kiến, chiều 23/1, BCH Trung ương khóa 11 sẽ báo cáo công tác nhân sự BCH Trung ương khóa 12. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 22/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong ngày làm việc này, Đại hội sẽ thảo luận các văn kiện Đại hội 12.

Ngày 23/1, Đại hội làm việc tại Hội trường cả ngày và tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội 12.

Chiều 23/1, theo dự kiến, BCH Trung ương khóa 11 sẽ báo cáo về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa 12. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận và biểu quyết số lượng BCH Trung ương khóa 12.

Từ ngày 24 trở đi, Đại hội sẽ chủ yếu bàn về công tác nhân sự BCH Trung ương 12. Ngày 26/1, Đại biểu sẽ bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa 12.

Ngày 27/1, BCH Trung ương khóa 12 họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi Đại hội kết thúc, Tổng Bí thư khóa 12 cùng một số đồng chí lãnh đạo sẽ chủ trì một cuộc họp báo.

Di Linh