Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước

27/10/2020 11:43

Một trong những đột phá chiến lược của tỉnh Cà Mau là ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước.

Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước 1
Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng tình và thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị, hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn và tinh thần cầu thị, rất trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau. Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh; gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một “cực tăng trưởng” của vùng ĐBSCL.

“Cà Mau cần tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để đầu tư khắc phục tình trạng sạt lở tại các bờ biển Tây và bờ biển Đông nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, tỉnh Cà Mau cần phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh du lịch Đất Mũi, đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước 2
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân báo cáo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Cà Mau xác định được 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an toàn an ninh mạng, giữ gìn sự bình yên của nhân dân; Phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước 3
Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng phá thế ốc đảo của huyện Ngọc Hiển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phát triển du lịch Mũi Cà Mau.

Và 3 đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Minh