Đại hội Đảng XIII: Các trường hợp "đặc biệt" đều đủ tiêu chuẩn, sức khỏe

27/01/2021 10:55

"Các trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác", ông Hầu A Lềnh nói.

Đại hội Đảng XIII: Các trường hợp

Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng

Sáng 27/1, bên lề Đại hội XIII, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông tin với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần này.

Theo ông Lềnh, công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thực hiện nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, Trung ương đã xác định công tác này là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt.

"Công tác nhân sự là then chốt của then chốt", ông Lềnh nói.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Hội nghị Trung ương 8 khóa XII vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Nhân sự. Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành các quy trình về công tác nhân sự.

Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã thực hiện công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII, bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Sau khi có phương hướng Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15.

"Công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình, các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín", ông Hầu A Lềnh cho hay.

"Trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có"

Với các trường hợp đặc biệt, ông Hầu A Lềnh cho biết, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có.

Về các "trường hợp đặc biệt", ông Hầu A Lềnh cho biết công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những "trường hợp đặc biệt" được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

Những trường hợp này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín tham gia nên Ban Chấp hành Trung ương thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội và nếu được Đại hội tín bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Theo ông Lềnh, số lượng trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể.

"Tại thời điểm này, số lượng cụ thể của các chức danh vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII chưa được công bố và nằm trong đề án được trình tại đại hội", ông Lềnh thông tin.

Na Bình