Đại hội VFF sẽ phải lùi thời gian tổ chức như ý bầu Đức?

04/04/2018 11:27

Nhiều khả năng Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ phải lùi thời hạn tổ chức xuống cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Keyword đầu tiên có dấu

Đại hội VFF sẽ phải lùi thời gian tổ chức như ý bầu Đức?

Đại hội VFF khóa VIII từng phải lùi lại một tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng hiện tại nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục lùi thời gian tổ chức một lần nữa. Lý do là bởi VFF vừa gia hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức thành viên (tới ngày 31/3/2018).

Theo nghị định của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội, hiệp hội nghề nghiệp, phải có 30 ngày khi nhận hồ sơ ứng viên, báo cáo Bộ Nội vụ và được phê chuẩn bằng văn bản, VFF mới được phép tổ chức đại hội.  

Ngày nhận ứng cử bổ sung là 31/3/2018, sau đó các ứng viên tham gia tranh cử sẽ phải hoàn thiện hồ sơ gửi VFF mới có thể trình lên cấp trên. Vì thế dự kiến đại hội diễn ra vào giữa tháng 4 chắc chắn không đủ thời gian theo đúng thủ tục, quy trình.

Một lãnh đạo VFF cho biết việc lùi thời gian tổ chức Đại hội không ảnh hưởng gì đến kế hoạch, “điều quan trọng là công tác chuẩn bị phải đúng quy trình, đúng nguyên tắc”.

Trước đó, bầu Đức từng nêu ý kiến nên lùi thời gian tổ chức Đại hội VFF khóa VIII để hoàn thiện công tác nhân sự vốn gây nhiều lùm xùm thời gian qua.

Danh sách ứng viên được giới thiệu tranh cử Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2018 - 2022) sẽ đưa ra trước Đại hội để bầu 17 người chính thức (ít hơn 6 người so với khóa cũ).

Xem video:

V.T