Đại tá Phùng Quang Hải thôi chức ở TCT 319

29/11/2016 12:40

Đại tá Phùng Quang Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Đại tá Phùng Quang Hải thôi chức ở TCT 319 1

Đại tá Phùng Quang Hải và Đại tá Trần Đăng Tú ký biên bản bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty 319. Cụ thể, thực hiện quyết định ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Phùng Quang Hải bàn giao chức danh Chủ tịch HĐTV cho Đại tá Trần Đăng Tú, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty. Đồng thời, Đại tá Trần Đăng Tú bàn giao chức danh Tổng giám đốc cho Đại tá Nguyễn Văn Xiển.

Đại tá Phùng Quang Hải thôi chức ở TCT 319 2

Đại tá Trần Đăng Tú và Đại tá Nguyễn Văn Xiển bàn giao chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty 319

 Hội nghị bàn giao cũng đã thống nhất đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tổng công ty trên các mặt công tác từ năm 2009 đến nay. Năm 2016, giá trị sản xuất ước đạt hơn 9.461 tỷ đồng, bằng 6,04 lần so với năm 2009. Giá trị đầu tư máy móc thiết bị từ năm 2009 đến năm 2016 đạt 351,6 tỷ đồng.

Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 7/3/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều chuyển Tổng công ty 319 về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hồng Xiêm