“Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam”

27/04/2015 10:31

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V tổ chức triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam”.

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”
Người dân xem lại những bức ảnh, tư liệu tại triển lãm

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Cục chính trị Quân khu 5 – Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5 nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Triển lãm đã khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”
Không gian triển lãm "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh Việt Nam"

Cũng tại triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam” lần này, nhiều tài liệu, hiện vật của quân và dân trong “Đại thắng mùa Xuân 1975”, những chiến dịch lịch sử được trưng bày.

Triển lãm chia thành 3 đề mục lớn: Tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ; Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 và Âm vang đại thắng xuân 1975.

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”
Cụm hiện vật của quân giải phóng được trưng bày trong triển lãm.

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm thông qua những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Một số hình ảnh, tư liệu tại cuộc triển lãm

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

“Đại thắng xuân 1975 – sức mạnh việt nam”

Tấn Việt