Đài VTC chỉ còn 4 Phó giám đốc

05/12/2014 16:33

Bộ TT&TT vừa công bố quyết định bổ nhiệm mới 3 Phó giám đốc Đài VTC. Như vậy, sau khi về Bộ TT&TT, Đài VTC chỉ còn 4 Phó giám đốc thay vì 8 người như trước đây.

Đài VTC chỉ còn 4 Phó giám đốc 1
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho 4 đồng chí Phó giám đốc Đài VTC

Chiều 5/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho 4 đồng chí nguyên là Phó giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC trước khi Đài VTC chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT từ cuối năm 2013).

Theo các quyết định vừa được công bố, ông Lê Ngọc Đức được điều động về làm Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

3 đồng chí Nguyễn Văn Bình, Đỗ Thị Minh Hương và Nguyễn Kim Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đài VTC trực thuộc Bộ TT&TT.

Việc điều động và bổ nhiệm lại các đồng chí cán bộ này nằm trong lộ trình thực hiện tái cơ cấu lại Đài VTC sau khi được điều chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT theo quyết định của Chính phủ.

Vào ngày 8/10/2014, Bộ TT&TT cũng đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Kha Thoa làm Phó giám đốc Đài VTC. Như vậy, sau khi chuyển về Bộ TT&TT Đài VTC chỉ còn 4 Phó Giám đốc là: ông Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Kim Trung, bà Đỗ Thị Minh Hương, bà Nguyễn Kha Thoa. Giám đốc Đài VTC là ông Nguyễn Thanh Lâm.

Trước khi chuyển về Bộ TT&TT, Đài VTC có 8 Phó Giám đốc.

Tháng 4/2014, Tổng công ty VTC chính thức ký biên bản bàn giao nguyên trạng nhân sự, tài chính của Đài VTC về cho Đài VTC quản lý theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo biên bản bàn giao, Tổng công ty VTC sẽ bàn giao về Đài VTC 702 cán bộ bao gồm 362 cán bộ nam và 340 cán bộ nữ, trong đó các cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm đa số. Về nguyên tắc, hai bên thống nhất bàn giao nguyên trạng, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan về công tác tổ chức, nhân sự của Đài VTC và các đơn vị báo chí cho Đài VTC tiếp nhận, quản lý kể từ ngày 1/1/2014.

Theo ICTnews