Đảm bảo an toàn chạy tàu khi chuyển sang mô hình mới

26/03/2014 13:39

Tổng công ty Đường sắt VN vừa ban hành Công điện đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động trong thời gian chuyển đổi tổ chức khối vận tải. 

Tổng công ty Đường sắt VN vừa ban hành Công điện đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động trong thời gian chuyển đổi tổ chức khối vận tải.

Theo Công điện, việc chuyển đổi mô hình tổ chức lần này không ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu. Công tác tổ chức chạy tàu, đảm bảo trật tự ATGT đường sắt vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu các đơn vị cơ sở, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Sức kéo đường sắt và Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa đường sắt tuyệt đối không được trông chờ, ỷ lại; Chủ động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các công ty Hành khách Hà Nội, Sài Gòn khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy định đảm bảo an toàn chạy tàu cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Thiện Anh