Đảm bảo an toàn cho HS, SV nước ngoài

19/05/2014 13:14

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT, các trường đại học, học viện và các trường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức...

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT, các trường đại học, học viện và các trường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, HS, SV, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

Đảm bảo an toàn cho hs, sv nước ngoài

Không nghe theo sự kích động của kẻ xấu; không có những hành vi manh động, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết giữa HS, SV Việt Nam với cán bộ, HS, SV người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội. Đồng thời, tăng cường biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trong trường học; tăng cường bảo vệ, đảm bảo an toàn cho HS, SV người nước ngoài.

V.A