Đảm bảo quyền lợi người lao động, doanh nghiệp giữa dịch bệnh Covid-19

06/10/2021 15:47

Ngành BHXH đứng trước thách thức lớn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 do tác động của dịch bệnh Covid-19.

BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giao ban toàn ngành tháng 10/2021.

9 tháng, chi 171.524 tỷ đồng cho người tham gia BHXH

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong khó khăn, quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được quan tâm đặc biệt.

Đảm bảo quyền lợi người lao động, doanh nghiệp giữa dịch bệnh covid-19

Người bệnh tham gia BHYT đến thăm khám tại BV Thanh Nhàn

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, tổng số chi BHXH trong 9 tháng là 171.524 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó riêng số chi BHXH một lần là 766.201 lượt (tăng 7,22% so với cùng kỳ 2020). Quỹ BHYT cũng đã chi 65.241 tỷ đồng cho trên 97,88 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) (tăng 3,1 triệu lượt KCB, tăng 6.703 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020).

Để phù hợp với tình hình thực tế, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra (thanh tra, kiểm tra) đối với đơn vị, danh nghiệp (DN), cơ sở KCB bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra trực tiếp với thanh tra, kiểm tra điện tử, rà soát dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ và kiểm tra hồ sơ của đơn vị do cơ quan BHXH đang quản lý để cảnh báo, nhắc nhở, đôn đốc, thông báo đối chiếu đến các đơn vị.

Qua kiểm tra công tác giải quyết, chi trả các chế độ, cơ quan BHXH đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH 5,742 tỷ đồng do người lao động (NLĐ) hưởng không đúng quy định; kiến nghị thu hồi về quỹ BH thất nghiệp 1,506 tỷ đồng do hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định; yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT 73,629 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), BHXH Việt Nam đã ban hành Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến với 63 DVC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; kịp thời cung cấp bổ sung thêm 2 DVC trên Cổng DVC của Ngành; kết nối, tích hợp với Cổng DVC quốc gia để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Ngành BHXH tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC phù hợp với lộ trình đơn giản hóa giấy tờ công dân trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư; tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu biểu, tờ khai, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối liên thông hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Trung tâm Công nghệ thông tin đã mở rộng cung cấp dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng Bảo hiểm trực tuyến (VssID). Tính đến 30/9/2021, toàn quốc đã có hơn 19,6 triệu tài khoản sử dụng ứng dụng VssID được phê duyệt.

Nhờ kết xuất nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xác định đối tượng, mức hưởng hỗ trợ nhằm kịp thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai tử từ Bộ Tư pháp phục vụ chi trả chế độ tử tuất, mai táng phí...

Cuối năm, đặt mục tiêu phát triển thêm 5,5 triệu người tham gia bảo hiểm

Báo cáo tổng hợp của BHXH Việt Nam cho thấy, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đang đặt ra nhiều thách thức. Trong tháng 9/2021, số người tham gia tiếp tục giảm so với tháng 8/2021 và giảm sâu so với thời điểm cuối năm 2020 (BHXH giảm 1,54 triệu người; BHYT giảm 3,29 triệu người). "Từ nay đến cuối năm 2021, việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra là thực sự khó khăn", ông Dương Văn Hào, Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ thẻ đánh giá.

Cụ thể, số người tham gia BHXH là 14,545 triệu người, đạt 82,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt 83,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 29,2% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 253.000 người so với tháng 8/2021, giảm 1,619 triệu người so với cuối năm 2020, giảm 966.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số đối tượng giảm tập trung vào nhóm BHXH bắt buộc do nhiều DN tạm dừng, thu hẹp sản xuất.

Riêng số tham gia BHXH tự nguyện có sự gia tăng tích cực với 1,206 triệu người, tăng 19.000 người so với tháng 8/2021, tăng 77.800 người so với cuối năm 2020, tăng 361.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2021 cũng ghi nhận số nợ BHXH, BHYT tăng cao, với tổng số nợ lên tới 25.102 tỷ đồng (chiếm 5,9% số phải thu), tăng 5.203 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm trước (4,9%).

Theo kế hoạch, trong các tháng cuối năm, toàn ngành cần phát triển thêm 2,609 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 541.800 người tham gia BHXH tự nguyện, 2,596 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 6,4 triệu người tham gia BHYT.

Vũ Vũ