Đảm nhiệm vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn

18/06/2014 13:22

Tuyến vận tải sông pha biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có khả năng đảm nhiệm vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn với giá cước thấp và thời gian vận chuyển có thể chấp nhận được. 

Tuyến vận tải sông pha biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có khả năng đảm nhiệm vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn với giá cước thấp và thời gian vận chuyển có thể chấp nhận được.


Mở tuyến vận tải sông pha biển hoàn toàn mới mẻ này phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và tất cả mọi cơ sở đã gần như có sẵn cả rồi, chỉ cần kết nối, công bố tuyến, bổ sung một số điều kiện về máy móc, trang thiết bị cho tàu thuyền, tập huấn cấp chứng chỉ cho thuyền viên, là có thể khởi động tuyến vận tải mới này. Đặc biệt, khi triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường bộ, một lượng hàng hóa lớn sẽ có nhu cầu chuyển sang đi đường biển. Đây là cơ hội lớn cho tuyến vận tải này cũng như vận tải đường biển, đường sông và đường sắt phát triển hài hòa.

Phương Anh