Dân chấm điểm cơ quan hành chính công qua điện thoại

25/12/2014 08:38

Sau khi thử nghiệm tại 9 "Văn phòng một cửa" cấp huyện, mô hình sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, từ đó nhân rộng thực hiện tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dân chấm điểm cơ quan hành chính công qua điện thoại 1
Kiểm tra thủ tục XNK tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị. (Ảnh HT)

Sáng kiến này lần đầu tiên được thí điểm thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. Sau khi thử nghiệm tại 9 “Văn phòng một cửa” cấp huyện, mô hình sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, từ đó nhân rộng thực hiện tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Để thực hiện, người dân sẽ nhận được tin nhắn và điện thoại từ tổng đài ngay sau khi hoàn thành giao dịch tại “Văn phòng một cửa”, qua đó đánh giá kết quả phục vụ tại các văn phòng này.

Ngoài ra, người dân có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng 1800 8081 để biết thông tin về hiện trạng hồ sơ của mình cũng như phản ánh, góp ý về thái độ và cách làm việc của cán bộ, nhân viên tại các văn phòng này. Kết quả khảo sát sẽ được công khai trên báo, đài, loa phát thanh địa phương, cũng như trên website www.danchamdiem.vn.

Dự án này có sự tham gia của HĐND tỉnh Quảng Trị và một số tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

Thảo Ngân