Dân mong Đảng, Nhà nước kiên quyết bảo vệ chủ quyền

21/05/2014 06:15

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhân dân cả nước rất bất bình về hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc.