Dân Mỹ sốc vì Ebola thành lá bài chính trị?

30/10/2014 09:02

Chính sách kiểm dịch ngặt nghèo đối với những người nghi nhiễm Ebola tại Mỹ đã tạo ra những phản ứng tiêu cực.