Dán nhãn năng lượng, không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

23/10/2014 15:20

Từ đầu 2015, người tiêu dùng có thể căn cứ vào mức tiêu thụ nhiên liệu trên nhãn năng lượng được dán trên các xe ô tô, để chọn được loại xe có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít nhiên liệu.

dán nhãn năng lượng, không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp
Toàn bộ xe ô tô dưới 7 chỗ đưa ra thị trường từ 1/1/2015 đều phải dán nhãn công bố mức tiêu hao nhiên liệu

Toàn bộ xe ô tô dưới 7 chỗ sẽ phải dán nhãn năng lượng

Sử dụng năng lượng hiệu quả là chính sách lớn của quốc gia, đang được Bộ GTVT tích cực triển khai cụ thể hóa trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành năm 2010. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Theo Quyết định này, từ 1/1/2015 xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống sẽ phải dán nhãn năng lượng.

Để triển khai Luật và Quyết định, Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 43 ngày 24/9/2014 quy định cụ thể về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống.

Trước khi có quy định này, một số loại xe ô tô (đặc biệt là các loại ô tô sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu) đã được các nhà sản xuất chủ động công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và coi đó là một lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, một số loại xe ô tô có công nghệ lạc hậu, tiêu thụ nhiều nhiên liệu, lại không được các nhà sản xuất công bố, người tiêu dùng vì thế không biết tới mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô được lựa chọn.

Với quy định mới này, từ 1/1/2015, tất cả các loại xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống, trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải được công bố thông tin minh bạch về mức tiêu thụ nhiên liệu. Tiêu thụ nhiên liệu của xe in trên nhãn năng lượng được công bố theo ba mức: mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe chạy trong đô thị, ngoài đô thị và chạy hỗn hợp trong đô thị và ngoài đô thị.

dán nhãn năng lượng, không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp
Nhãn năng lượng được dán ở vị trí công khai dễ thấy trên xe

Nhãn năng lượng do nhà sản xuất ô tô tự in sau khi được cơ quan quản lý kiểm tra, xác nhận và dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe. Nhãn năng lượng được duy trì trên xe cho tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cũng phải được công bố công khai trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu giới thiệu tính năng, thông số kỹ thuật kèm theo xe. Thông tin công khai cũng đồng thời phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe và trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN.

Như vậy từ 1/1/2015, người tiêu dùng có thể căn cứ vào mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ghi trên nhãn năng lượng, để lựa chọn loại xe có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít nhiên liệu, qua đó tính toán, tiết kiệm được chi phí nhiên liệu trong suốt quá trình sử dụng.

Không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

Cục Đăng kiểm VN là cơ quan Nhà nước chuyên ngành được giao xác nhận tính chính xác của công bố tiêu thụ nhiên liệu xe in trên nhãn năng lượng. Cục hiện đang triển khai các nội dung công tác thực thi chức trách này. Đặc biệt, việc thử nghiệm xác định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được thực hiện kết hợp với thử nghiệm khí thải xe của Cục Đăng kiểm VN. Chứng nhận dán nhãn năng lượng của xe được tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư số 30 và Thông tư số 31 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Do vậy, việc chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu để dán nhãn năng lượng, thực hiện yêu cầu của Luật Năng lượng, không  làm phát sinh chi phí, cũng không phát sinh thêm thủ tục cho các nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô. Mong rằng với thông tin này, người tiêu dùng sẽ lựa chọn được sản phẩm tối ưu để sử dụng.

TS. Chu Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Môi trường -

KS. Vũ Hải Lưu, CV Vụ Môi trường  (Bộ GTVT)