Ngày mai (14/3), Bộ GTVT sẽ tổ chức Lễ khánh thành, chính thức đưa cây cầu nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (cầu Cửa Hội) vào sử dụng.
Ngày mai (14/3), Bộ GTVT sẽ tổ chức Lễ khánh thành, chính thức đưa cây cầu nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (cầu Cửa Hội) vào sử dụng.
Sỹ Hòa