Ngày 22/3, Thông tư 02/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.
Ngày 22/3, Thông tư 02/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.
Biển Ngọc,Yến Chi