Trưa 27/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hôm nay, lần đầu tiên, người dân phường Nhật Tân, Tứ Liên trên địa bàn quận Tây Hồ đi chợ theo phiếu.
Trưa 27/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hôm nay, lần đầu tiên, người dân phường Nhật Tân, Tứ Liên trên địa bàn quận Tây Hồ đi chợ theo phiếu.
Văn Huế