Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

30/03/2017 17:20

Trong các nhiệm vụ Đảng bộ Bộ GTVT tập trung chỉ đạo có việc siết chặt quản lý hoạt động vận tải.

Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các đơn vị tập trung các giải pháp tăng cường công tác quản lý vận tải, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Chiều nay (30/3), Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá Quý I, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành, duy trì tốt hoạt động ổn định công tác vận tải, thực hiện thúc đẩy các dự án, kiềm chế TNGT, đảm bảo vận tải dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó việc xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách, nhất là trong xã hội hóa đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; việc xử lý các vấn đề mà xã hội quan tâm chưa được nhanh nhạy, thông tin kịp thời…

Về nhiệm vụ quý II, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các đơn vị tập trung các giải pháp tăng cường quản lý chặt, nhất là giải quyết thực trạng xe dù, bến cóc; Khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý xe quá tải; Xây dựng cơ chế trong thu hút đầu tư xã hội hóa và cơ chế trong khai thác hạ tầng của Nhà nước theo hướng xã hội hóa; Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính…

Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng 2

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Trước đó, báo cáo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, Quý I/2017, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn đảng bộ thực hiện tốt nhiều nội dung, cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng; Tiếp tục duy trì phương thức làm việc theo hướng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc Nghị quyết của TƯ Đảng và Kế hoạch của Bộ GTVT về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên… Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên; Quý I/2017 toàn đảng bộ đã kết nạp 92 đảng viên, công nhận 185 đảng viên chính thức…

Phó Bí thư thường trực Phạm Công Bổng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, như: công tác xây dựng Đảng tại một số đảng bộ, chi bộ chưa được quan tâm sâu sát kịp thời; việc “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở” chưa có chuyển biến rõ nét…

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Bộ về giới thiệu quy hoạch BCH, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thanh Thúy