Đảng bộ Bộ GTVT: Công tác Đảng phải đem lại hiệu quả thiết thực

22/06/2016 20:52

Đảng bộ Bộ GTVT đẩy mạnh công tác Đảng, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành.

Đảng bộ Bộ GTVT: Công tác Đảng phải đem lại hiệu quả thiết thực 1

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đánh giá cao Đảng ủy Bộ GTVT trong triển khai thực hiện công tác Đảng

Chiều nay, 22/6, Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã làm việc với Ban thường vụ Đảng bộ Bộ GTVT về công tác Đảng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư có Bí thư Nguyễn Quang Dương cùng các ủy viên thường vụ, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ; Về phía Đảng ủy Bộ GTVT có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng các ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo một số Đảng ủy cơ sở.

Báo cáo Đảng ủy Khối về công tác Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 18 đến nay, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phạm Công Bổng cho biết, Đảng bộ Bộ GTVT có 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoạt động trên địa bàn cả nước. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT đã khẩn trương ban hành Quy chế làm việc của BCH, Ủy ban Kiểm tra, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát; Xây dựng và ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng Bộ và các cơ quan liên quan; Đồng thời ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy Khối; Đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy các cấp và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể quần chúng…

Đặc biệt, quan tâm đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp; Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 210 cán bộ làm công tác Đảng và gần 400 ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Công Bổng cũng cho biết, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ hiện nay như: hoạt động của một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, chưa khoa học, chưa đi vào nề nếp, bài bản; Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở chưa đạt yêu cầu; Đội ngũ cán bộ giúp việc ở một số cấp ủy cơ sở còn yếu về nghiệp vụ công tác Đảng...

Các đại biểu Đảng ủy Khối đều nhận định Đảng bộ Bộ GTVT là Đảng bộ lớn cả về số lượng và chất lượng, việc thực hiện công tác Đảng bài bản, nề nếp. Ngay sau Đại hội đã nhanh chóng triển khai thực hiện được nhiều nội dung, chương trình công tác trọng tâm, trong đó đã bước đầu đổi mới tư duy, phương thức hoạt động các cấp ủy Đảng với việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành, trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác Đảng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò tổ chức Đảng và hiệu quả thiết thực công tác Đảng.

Phát biểu với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Quang Dương đề nghị Đảng ủy Bộ có giải pháp khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phát huy các ưu điểm, kết quả đã đạt được. Đồng thời cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các công việc lớn của Bộ như: xây dựng chiến lược phát triển, Chương trình hành động của Ban Cán sự…; Cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm trong phối hợp với Ban Cán sự; Tham gia công tác nhân sự, sắp xếp bộ máy tổ chức để đảm bảo vai trò của tổ chức Đảng và đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; Đẩy mạnh công tác dân vận; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Tiếp thu ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác Đảng trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, hỗ trợ, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. 

Kỳ Nam