Đảng bộ Bộ GTVT đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

04/10/2016 13:49

Đảng bộ Bộ GTVT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng quý 4 năm 2016.

Đảng bộ bộ gtvt đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng

Sáng nay, 4/10, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ bảy triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, Đảng bộ Bộ GTVT đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016. Đảng ủy Bộ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ quí IV năm 2016, Đảng bộ xác định tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ năm 2016 và sự chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc duy trì, đổi mới sinh hoạt cấp ủy và nâng cao chất lượng chi bộ đúng quy chế làm việc của cấp ủy và quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra trong năm 2016. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và duy trì thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận, nâng cao vai trò trách nhiệm làm công tác dân vận của người đứng đầu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ Bộ GTVT cần chú trọng. Trong đó, quan tâm công tác tư tưởng, đánh giá tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong toàn cơ sở đảng; Quan tâm đến công tác cán bộ, khẳng định vai trò của cấp ủy trong phối hợp với chính quyền về đánh giá, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ; Việc triển khai công tác Đảng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức…

Đảng bộ bộ gtvt đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng toàn Đảng bộ Bộ GTVT những tháng cuối năm 2016

Nhấn mạnh những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động toàn ngành GTVT trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu toàn đảng bộ chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong ba tháng cuối năm. Đó là, tập trung công tác chính trị tư tưởng; Kiện toàn công tác theo dõi, đánh giá đảng viên; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những nội dung chính, xây dựng đề cương cụ thể, rõ ràng, đi vào thực chất. Trong công tác lãnh đạo đoàn thể, tiếp tục theo dõi công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ GTVT nhiệm kỳ 2017-2020; Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT VN…

Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT được hội nghị thống nhất cao bầu vào Ban Thường vụ và đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT

Thanh Thúy