Đảng bộ Bộ GTVT đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

02/10/2017 14:15

Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 11 thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành tốt trong quý IV/2017.

Đảng bộ bộ gtvt đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV 

Sáng nay (2/10), Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ GTVT lần thứ 11, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý vận tải, bảo đảm ATGT được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án BOT được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch. Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả…

Trong công tác xây dựng Đảng, BTV, BCH Đảng bộ Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng theo phương châm hướng về cấp ủy cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng quan tâm, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, nhất là việc nâng cao chất lượng chi bộ. Toàn đảng bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết các hội nghị BCH Đảng bộ Bộ đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các đảng bộ như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn, công tác thanh niên giai đoạn 2016-2020…

Đảng bộ bộ gtvt đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Hội nghị BCH Đảng bộ GTVT lần thứ 11 thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Đảng 

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn ngành GTVT, ông Vũ Đức Nam, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, những kết quả đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ GTVT là rất tích cực. Đặc biệt, BCH Đảng bộ Bộ đã ban hành và triển khai tới 11 Nghị quyết chuyên đề, hai chương trình hành động, hai chỉ thị và nhiều văn bản khác.

“Việc ban hành các nghị quyết chuyên đề như vậy thể hiện sự quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Bộ GTVT. Thời gian tới, Đảng bộ cần tập trung triển khai hiệu quả, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và làm sao lan tỏa, khuyến khích cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.”, ông Nam nhấn mạnh.

Đánh giá kết quả 9 tháng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, toàn Đảng bộ Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng văn bản pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; Hoạt động của một số tổ chức đảng chưa đồng đều, chưa chủ động; Công tác triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo của một số đảng bộ, chi bộ còn mang tính hình thức...

Về nhiệm vụ quý IV và thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung cao độ, nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; Tăng cường công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể, trong đó có công tác đào tạo, quy hoạch, phát triển cán bộ nữ...

Thanh Thúy