Đảng bộ Bộ GTVT: Quán triệt nghị quyết phải đi vào thực chất

03/07/2017 17:08

Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu quán triệt các Nghị quyết phải hiệu quả, thiết thực, không làm hình thức.

Đảng bộ Bộ GTVT: Quán triệt nghị quyết phải đi vào thực chất 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Sáng 3/7, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Bộ chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017; hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ; Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC 2016 - 2020...

Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy”. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức gặp mặt đầy đủ đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy (hơn 150 cán bộ).

6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát và triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển KCHTGT. Các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường bảo đảm ATGT; công tác vận tải, tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và phối hơp với các hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chủ hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa đối với người có công với ngành, với đất nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII BCH TW khóa XII đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng các giải pháp đẩy mạnh đối mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Đại hội Công đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào tháng 8/2017.

Cũng tại Hội nghị sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đã quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Đảng bộ Bộ GTVT: Quán triệt nghị quyết phải đi vào thực chất 2

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ GTVT”.

Về kết quả cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã kiểm tra 2 đảng ủy và 2 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; 2 chi bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tham gia cùng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hàng hải Vỉệt Nam và 10 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải VN; kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Đưởng bộ VN và 9 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục; kiểm tra Đảng bộ Cục Hàng không VN trong tháng 6/2017. Cấp ủy trực thuộc đã kiểm tra 72 tổ chức và 335 đảng viên, giám sát 9 tổ chức đảng và 244 đảng viên...

Thiện Anh