Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện chế độ báo cáo mới

24/03/2016 17:05

Đảng bộ Bộ GTVT xây dựng Quy chế đánh giá phân loại, khen thưởng và chế độ báo cáo với nhiều điểm mới.

Đảng bộ bộ gtvt thực hiện chế độ báo cáo mới
Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện chế độ báo cáo mới

Chiều 24/3, Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên hàng năm và Quy định về chế độ báo cáo trong Đảng bộ Bộ GTVT. 

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, Đảng bộ Bộ GTVT đã triển khai nhiều chương trình, trong đó có việc đổi mới công tác thông tin, báo cáo và đánh giá phân loại, khen thưởng.  

Đến nay, dự thảo các Quy chế, Quy định mới đã được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn đảng bộ, đang tiếp tục được chỉnh sửa theo hướng đi vào thực chất, phù hợp với thực tiễn tại các đơn vị và khả thi để sớm đưa vào thực hiện. 

Tại hội nghị, đại diện các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Bộ GTVT đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn bản, tập trung vào tính hiệu quả của việc báo cáo định kỳ hàng tháng, chất lượng công tác điều hành được thể hiện qua công tác thông tin báo cáo ra sao... Theo dự thảo Quy định mới, các cấp ủy Đảng sẽ thực hiện chế độ báo cáo tháng, báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và các báo cáo chuyên đề, đột xuất và báo cáo nghị quyết. Tuy tăng báo cáo định kỳ nhưng nội dung báo cáo được đổi mới, ngắn gọn, tập trung vào những điểm trọng yếu, cho thấy hiệu quả hoặc những bất cập trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Ngoài ra, Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cũng lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến liên quan tới tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng bộ, chi bộ, đảng viên.

Nhiều ý kiến đề nghị không xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với các đảng bộ, chi bộ cuối năm không tổ chức kiểm điểm cấp ủy, cá nhân; không tổ chức tổng kết công tác Đảng. Quy định rõ thời điểm đánh giá phân loại và xét, đề nghị khen thưởng với tổ chức và đảng viên có độ trễ so với đánh giá chất lượng cán bộ, công chức và tổng kết công tác chuyên môn. Tuy nhiên phải hoàn thành trước 31/12 để đảm bảo tính kịp thời trong công tác tổng kết, thi đua. 

N.Bích