Đảng bộ Bộ GTVT yêu cầu quan tâm đời sống, việc làm người lao động cuối năm

02/10/2019 15:08

Sáng nay (2/10), Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 20, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019.

Đảng bộ Bộ GTVT yêu cầu quan tâm đời sống, việc làm người lao động cuối năm 1
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy, cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV-2019

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời gian qua, toàn Đảng bộ đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, hiện tiến độ triển khai các dự án còn chậm, dẫn đến chậm giải ngân trong khi để có được vốn cho các công trình, dự án giao thông rất khó khăn.

Vì vậy, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý IV/2019, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thành đúng kế hoạch công tác xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án đã có vốn, để kịp thời giải ngân. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị vận tải thủy ven biển. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm điểm, đánh giá, phân loại các tổ chức Đảng, đảng viên; Tập trung triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo, chỉ thị của cấp trên. Tất cả các cơ sở Đảng phải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời đặc biệt chú trọng công tác nhân sự.

“Quý 4 cũng là dịp cuối năm, tất cả các cấp ủy, cơ sở Đảng phải quan tâm đời sống, việc làm người lao động để động viên người lao động nỗ lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bí thư Nguyễn Ngọc Đông nói.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ

Trước đó, ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đã đề ra.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9, 10 (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai 7 chỉ thị, 3 quy định, 2 nghị quyết, 14 kết luận... của Trung ương tới cán bộ chủ chốt trong ngành GTVT và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ để triển khai thực hiện.

Đảng bộ Bộ GTVT yêu cầu quan tâm đời sống, việc làm người lao động cuối năm 2
Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào kế hoạch Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân điền hình tiêu biểu. Một số đảng bộ đã tổ chức hội nghị biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và tổ chức các hoạt động thiết thực. Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai chương trình hành động của các cấp ủy đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng ủy Bộ đã quyết định, bổ sung, kiện toàn cấp ủy của 10 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó: Chỉ định bổ sung 9 ủy viên ban chấp hành; chuẩn y bổ sung 2 ủy viên ban thường vụ; 4 ủy viên ủy ban kiểm tra và 2 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; chuẩn y 2 bí thư, 3 phó bí thư. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các chức danh bí thư, phó bí thư của 12 cấp ủy trực thuộc.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nề nếp sinh hoạt của đảng viên. 9 tháng năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp 310 đảng viên; công nhận 377 đảng viên chính thức.

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2018 đảm bảo mục đích, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhân sự chủ chốt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình.

Kỳ Nam