Năm 2019: Đảng bộ Bộ GTVT chủ động đổi mới, sáng tạo

17/01/2019 16:02

Đảng bộ Bộ GTVT xác định năm 2019 phải chủ động đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh hơn.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ GTVT nỗ lực thực hiện tốt công tác Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị toàn ngành năm 2019

Sáng nay (17/1), Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 với trọng tâm: “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ghi nhận, đánh giá cao cố gắng của các tổ chức đảng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Đảng bộ Bộ GTVT, góp phần lãnh chỉ đạo toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018. Để năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng; Cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ mà Bộ GTVT đang triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ngành GTVT.

"Đồng thời, Đảng bộ Bộ GTVT cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", Bộ trưởng nói.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ GTVT đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng cần triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Trước đó, ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2018 với quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của toàn đảng bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên tất cả các lĩnh vực. BCH Đảng bộ Bộ GTVT đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ năm 2018 và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở.

Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường làm việc với các cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh và phối hợp kịp thời với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đảng ủy Bộ GTVT tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Cũng theo ông Bổng, trong năm, Đảng ủy Bộ GTVT cũng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm tình hình dư luận, nhất là các vấn đề nổi cộm để kịp thời phản ánh, chỉ đạo và định hướng công tác tư tưởng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ GTVT, là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Bộ.

Trong năm qua, Đảng ủy Bộ GTVT cũng xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và triển khai đảm bảo quy định. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; nhất là việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền; khen thưởng 4 cá nhân và 4 tập thể được Đảng ủy Bộ GTVT trao tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Thanh Thúy