Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

09/04/2017 13:43

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương long trọng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (11/4/2007 – 11/4/2017).

Đảng bộ khối các cơ quan tƯ nhận huân chương lao động hạng nhất

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng nay, 9/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (11/4/2007 – 11/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản VN đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc VN… đến dự buổi lễ.

Trong diễn văn nêu bật những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ cho biết, tiền thân của Đảng bộ Khối là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào cuối năm 1948 với 6 chi bộ. Các chi bộ được thành lập theo các nhóm cơ quan ở Trung ương. Sau nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại, năm 2007, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Giai đoạn từ năm 2007-2010, Ban chấp hành Đảng bộ Khối được Trung ương chỉ định. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Khối đã tổ chức 2 đại hội: Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, Đảng bộ Khối có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, với gần 5.500 chi bộ và hơn 6,5 vạn đảng viên.

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban bí thư TƯ Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng Đảng. Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 10 nghị quyết chuyên đề, 11 chỉ thị, các cấp ủy trực thuộc ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tập trung thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối từng bước được nâng cao, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng được khẳng định, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan TƯ.

Đảng bộ đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết TƯ khóa 4 (khóa XI), Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất…

Đảng bộ khối các cơ quan tƯ nhận huân chương lao động hạng nhất

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò là Đảng bộ khối các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ Khối có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước.  

Về nhiệm vụ thời gian tới của Đảng bộ Khối, Chủ tịch nước yêu cầu: “Với đặc thù là đảng bộ bao gồm phần lớn đảng viên là cán bộ tham mưu cấp chiến lược ở các cơ quan TƯ, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, và tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trọng nhiệm kỳ Đại hội XII.”

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ Khối Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như: các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng…

Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa vi phạm và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở…

Đảng bộ khối các cơ quan tƯ nhận huân chương lao động hạng nhất

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ Nguyễn Quang Dương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cho các cá nhân 

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai; Đảng ủy Khối cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng – Khối cơ quan TƯ” cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối.

Xem thêm video:

Thanh Thúy