Đảng Cộng sản Trung Quốc cho ý kiến việc sửa đổi hiến pháp

19/09/2017 11:52

Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thảo luận về việc sửa hiến pháp.

Đảng cộng sản trung quốc cho ý kiến việc sửa đổi hiến pháp

Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình

Theo Tân Hoa Xã, ngày 18/9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thảo luận về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp tại một hội nghị do chính Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Dự kiến, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thông qua việc sửa đổi hiến pháp trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 dự kiến sắp diễn ra.

Theo một thông báo ban hành sau hội nghị, việc sửa đổi hiến pháp tại Đại hội Đảng lần thứ 19 sắp tới căn cứ vào tình hình và các nhiệm vụ mới, từ đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của CNXH mang đặc trưng Trung Quốc cũng như công tác xây dựng Đảng.

Thông báo cho biết, việc sửa đổi hiến pháp cần tính đến các học thuyết và tư duy chiến lược chủ chốt được trình bày trong bản báo cáo công tác tại Đại hội Đảng lần thứ 19. Ngoài ra, việc sửa đổi hiến pháp cần hướng tới mục tiêu giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh mẽ hơn, cũng như tăng cường sự liên kết chặt chẽ với nhân dân.

Bản dự thảo hiến pháp sẽ được trình lên phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 18, dự kiến diễn ra ngày 11/10 tới. Hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc được sửa đổi gần đây nhất là vào năm 2012.

Lê Cường