Đăng kiểm nhờ khách hàng "chấm điểm"

01/11/2014 08:23

Từ giữa quý III/2014, Cục Đăng kiểm VN tổ chức lấy ý kiến khách hàng tại gần 50 đơn vị đăng kiểm, phòng ban trực thuộc để có thêm thông tin đánh giá về chất lượng hoạt động của từng đơn vị. 

Cụ thể, tại mỗi đơn vị đăng kiểm sẽ có một hòm “phiếu khảo sát ý kiến khách hàng” được treo tại bảng hướng dẫn thủ tục hành chính để chủ phương tiện dễ tiếp cận và góp ý kiến. Các phiếu đều được đóng dấu treo của đơn vị, với 6 mục khảo sát, trong đó có phần để khách hàng nêu mức độ “hài lòng” và ý kiến khen, chê về đơn vị. Khách có thể cho phiếu vào hòm hoặc gửi thẳng về Cục theo địa chỉ được ghi trong phiếu.

Để nhận được ý kiến từ khách hàng, Cục Đăng kiểm VN yêu cầu bên cạnh việc khách hàng tự lấy phiếu và góp ý, các đơn vị phải chủ động phát phiếu và hướng dẫn khách hàng. Mỗi quý sẽ lấy phiếu một lần, các đơn vị tính toán để phát ra số phiếu khảo sát không ít hơn 2% công việc đối với đơn vị đăng kiểm ô tô và không ít hơn 5% đối với đăng kiểm tàu biển, tàu sông.

Ông Đinh Quốc Vinh - Trưởng phòng Pháp chế Cục Đăng kiểm VN (bộ phận đầu mối triển khai) cho biết, lần đầu thực hiện, Cục đã nhận được hơn 1 nghìn phiếu phản hồi của khách hàng và kết quả đánh giá cụ thể là: Không hài lòng chỉ 2%, hài lòng 29%, rất hài lòng 69%.

“Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN đánh giá kết quả trên phản ánh tương đối khách quan về thực tế hệ thống đăng kiểm hiện nay. Nhờ biện pháp này, Cục có thể nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng và các đơn vị, cá nhân cũng tự giác hơn khi thực hiện phương châm ứng xử “4 xin - 4 luôn”- ông Vinh nói.

Nhằm công khai và tránh hình thức, tại mỗi đơn vị, việc tổ chức khảo sát ý kiến khách hàng đều có sự tham gia của đại diện chính quyền - công đoàn - đoàn thanh niên các đơn vị. Khi phát phiếu hoặc mở hòm phiếu đều có sự chứng kiến của tất cả các đại diện trên.

Anh Phạm Minh Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm VN, Phó Giám đốc trung tâm Thử nghiệm Xe cơ giới cho biết, các đơn vị đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm VN đều đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động và cụ thể hóa bằng các việc như: Tuyên truyền tại đơn vị, tham gia lập hòm phiếu khảo sát ý kiến khách hàng và động viên các đoàn viên cùng tự giác thực hiện để nâng chất lượng dịch vụ tại đơn vị. Đoàn Thanh niên sẽ kịp thời động viên những đơn vị có tỷ lệ khách hàng hài lòng cao, cũng như nhắc nhở, quán triệt đơn vị khách hàng cho điểm thấp.

Hồng Xiêm