Đăng kiểm và nhiệm vụ "gác chắn" an toàn cho phương tiện

24/04/2014 13:18

Trải qua 50 năm kể từ khi thành lập (25/4/1964 - 25/4/2014), ngành Đăng kiểm VN đã và đang đảm nhiệm tốt chức năng "gác chắn" an toàn kỹ thuật phương tiện GTVT và công trình dầu khí...