Đăng kiểm viên bị đình chỉ do xác nhận đạt chuẩn cho xe tải cơi thùng

11/06/2021 15:07

Cục Đăng kiểm VN đình chỉ một đăng kiểm viên do xác nhận đạt chuẩn cho xe tải có kích thước thùng hàng vượt hơn so với thiết kế...

Đăng kiểm viên bị đình chỉ do xác nhận đạt chuẩn cho xe tải cơi thùng 1

Trung tâm đăng kiểm 62-03D có nhân viên bị đình chỉ do tiếp nhận kiểm định đối với xe không đủ giấy tờ

Ngày 11/6, Phòng Kiểm định xe cơ giới cho biết, Cục Đăng kiểm VN vừa có quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (ĐKV) 1 tháng (từ 14/6-13/7/2021) đối với ĐKV Nguyễn Xuân Thọ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Nguyên nhân do tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN trước đó phát hiện ĐKV nói trên ký xác nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho một trường hợp xe ô tô tải có kích thước thùng hàng vượt hơn so với thiết kế.

Ngoài trường hợp trên, Cục Đăng kiểm VN cũng đình chỉ hoạt động nghiệp vụ 1 tháng (từ 14/6-13/7/2021) đối với nhân viên nghiệp vụ kiểm định Thạch Minh Dàng của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, Long An) do không tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn trong hoạt động nghiệp vụ kiểm định.

Cụ thể, nhân viên này bị phát hiện có hành vi tiếp nhận kiểm định đối với xe ô tô đang thế chấp ngân hàng, song trong hồ sơ xuất trình không có giấy biên nhận thế chấp còn hiệu lực theo quy định.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Cục Đăng kiểm VN phát hiện vi phạm, đình chỉ hoạt động nghiệp vụ 1-2 tháng đối với 14 ĐKV và đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đối với 4 trung tâm đăng kiểm. Các trường hợp vi phạm trên đều bị phát qua công tác kiểm tra, phúc tra đột xuất chất lượng kiểm định phương tiện tại trung tâm đăng kiểm.

Huy Lộc