Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác cần giấy tờ gì?

16/11/2016 19:19

Hướng dẫn thủ tục, qui trình sang tên đổi chủ xe máy đi tỉnh khác.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác cần giấy tờ gì?

Thủ tục, qui trình sang tên, đổi chủ xe máy đối với xe di chuyển đi tỉnh khác để tránh bị phạt từ 1/1/2017, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1  điều 30, Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông, CSGT sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức từ 1/1/2017 tới khi không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được Điều chuyển, được thừa kế tài sản đối với xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự.

Cục CSGT mới đây đã chỉ đạo các sở bạn ngành thông báo cho các cơ quan đăng ký làm thủ tục sang tên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy tiếp hồ sơ để hoàn thành thủ tục sang tên cho những đối tượng đã chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng chưa có  giấy tờ hoặc giấy tờ không đầy đủ.

Theo đó, đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác được quy định cụ thể tại khoản 1, điều 24 thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về Đăng ký xe. Cụ thể: 

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- 2 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- 2 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Xem thêm video tư vấn luật - Thủ tục sang tên đổi chủ xe đã qua sử dụng:

Thạch Thảo