Hoàn thành xây dựng Luật GTĐB sửa đổi là vấn đề sống còn của ngành đường bộ

03/06/2020 19:58

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đặt ra với ngành đường bộ trong thời gian tới.

Hoàn thành xây dựng Luật GTĐB sửa đổi là vấn đề sống còn của ngành đường bộ 1
Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiều vấn đề được nhân dân đồng thuận

Chiều nay (3/6), Tổng cục Đường bộ VN đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đánh giá, Tổng cục Đường bộ thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực đường bộ. Kết quả đó, thể hiện rõ nhất trên các lĩnh vực vận tải, năm 2020 năng lực vận tải tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015. Trong 5 loại hình vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhưng vận tải tăng trưởng rất cao với mức tăng trưởng trên 10%. Đây là chỉ số quan trọng lấy đây là thước đo đánh giá kết quả Tổng cục làm được trong 5 năm qua.

“Tổng cục đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu cho Bộ GTVT xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực đường bộ. Hệ thống văn bản pháp luật đã đi vào cuộc sống được xã hội đồng thuận. Nghị định 100/2019 và Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải được đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng cục nhìn nhận đánh giá khi sửa đổi Luật GTĐB thời gian tới”, Thứ trưởng đánh giá.

Theo Thứ trưởng, Tổng cục Đường bộ cũng đã bắt kịp và xử lý hiệu quả khi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ. Việc xây dựng kế hoạch bảo trì cũng có đã có cải cách, không còn “rồng rắn” từng đoàn đi kiểm tra xây dựng kế hoạch. Việc quản lý đầu tư xây dựng có nhiều tiến bộ, ứng dụng vật liệu, công nghệ, thiết bị mới, nâng cao hiệu quả bảo trì.

Công tác bảo trì đường bộ có thay đổi về mô hình tổ chức, việc lựa chọn nhà thầu được minh bạch bằng hình thức đấu thầu qua mạng. Qua đó đã tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Trong đảm bảo ATGT, Thứ trưởng đánh giá, Tổng cục Đường bộ đã làm tốt việc kiểm soát tải trọng xe; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; giảm tình trạng “xe dù, bến cóc”, góp phần giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Thọ cho rằng, Bộ GTVT đang thực hiện Chính phủ điện tử, đây là thách thức khó khăn nên với chức năng nhiệm vụ, Tổng cục cần nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý nhà nước phù hợp với xu thế phát triển. Bên cạnh đó, năng lực vận tải tuy có bước phát triển nhưng chưa đạt theo chỉ tiêu đặt ra, vấn đề kết nối các phương thức vận tải còn nhiều bất cập.

Ngoài ra, Thứ trưởng cho rằng, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông còn cao. Đây cũng là thách thức với Tổng cục nếu không có giải pháp quyết liệt để giảm tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ từ Nghị quyết đại hội khóa mới, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để đạt hiệu quả cao.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu phải tập trung hoàn thành xây dựng Luật GTĐB sửa đổi, đây là vấn đề sống còn của ngành đường bộ phát triển. Cùng đó, cần đẩy nhanh tiến độ dự án thu phí tự động không dừng; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và kiểm soát tải trọng phương tiện; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn để giảm sâu tai nạn giao thông. Đặc biệt, trước mắt cần phải xử lý ngay vấn đề "nóng" là tập trung hoàn thành sửa chữa mặt cầu Thăng Long đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ phải làm tốt công tác xây dựng đảng, trong đó cần chú trọng yếu tố then chốt là cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng. Đảng bộ Tổng cục phải làm tốt công tác chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hoàn thành xây dựng Luật GTĐB sửa đổi là vấn đề sống còn của ngành đường bộ 2
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Không có đảng viên vi phạm chính trị nội bộ

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, với 22 tổ chức đảng trực thuộc và gần 1000 đảng viên, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN, nhiệm kỳ 2015 - 2015, Đảng bộ Tổng cục VN đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng và chuyên môn.

“Tổng cục Đường bộ VN đã hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng hệ thống văn pháp luật, thực hiện cấp nhiều dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tổng cục cũng thực hiện công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đầu tư công và ngân sách, tập trung nâng cao điều kiện ATGT và kiểm soát tải trọng xe. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh, nhiều công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật và tất cả các lĩnh vực hoạt động”, ông Cường cho biết.

Vè công tác Đảng, ông Cường cho biết, Đảng bộ Tổng cục thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tự diễn biến về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; 100% đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân tu dưỡng hàng năm, được chi bộ giám sát thường xuyên. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, chưa phát hiện trường hợp đảng viên vi phạm chính trị nội bộ.

"Nhiệm kỳ tới, Tổng cục Đường bộ tập trung nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa tất cả các lĩnh vực quản lý; cung ứng các dịch vụ công tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, vật liệu mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, người dân", ông Cường cho biết.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí.

Trần Duy