"Đằng sau vụ án tham nhũng nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ tiếp tay"

30/06/2022 11:34

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, đằng sau những vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ tiếp tay, bao che.

Đặc biệt chú trọng công tác cán bộ

Ngày 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

Báo cáo kết quả 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nêu lên những bài học kinh nghiệm từ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị sáng 30/6 (Ảnh: NHẬT BẮC)

Theo ông Trạc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hệ trọng, khó khăn, phức tạp và lâu dài, phải đặt sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, tập trung thống nhất của Đảng, mà trực tiếp thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao.

Hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhắc lại, sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức đơn vị, ông Trạc cho rằng, đây là chỗ dựa vững chắc, là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo nên động lực to lớn và là nhân tố hàng đầu quyết định thành công trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trạc cũng chỉ rõ, thực tế thời gian qua cho thấy, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, bao che, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu, cầm đầu.

Do đó, phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhất là, phải đánh giá lựa chọn, bố trí cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, vừa phải tăng cường quản lý giáo dục phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng cơ chế răn đe, văn hoá liêm chính

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời đồng bộ nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách.

"Phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực. Cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính để không muốn tham nhũng, tiêu cực và cơ chế đảm bảo để không cần tham nhũng, tiêu cực", ông Trạc nói.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng nhắc đến bài học cần kịp thời phát hiện giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật của đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự.

"Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, lấy giáo dục răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung", ông Trạc nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, phát huy sức mạnh giám sát của nhân dân

Theo ông Trạc, quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị tha hóa, tham nhũng, tiêu cực là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực do đó phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực.

Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên tự soi, tự sửa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Các các lĩnh vực chuyên môn sâu khép kín, bí mật thì càng phải chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm tra, giám sát từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực và hoạt động phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp chặt chẽ đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm sự liêm chính, của đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan này.

Ông Trạc cũng cho rằng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và báo chí, doanh nghiệp, doanh nhân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trạc nói: "Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Không có gì mà nhân dân không biết, do đó không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là thước đo tiềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Vì vậy, phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành "những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã dạy".

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 với sự tham dự của hơn 81.000 đại biểu trong toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức tập trung tại hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được truyền trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tư pháp) và 63 tỉnh, thành.

Nhiều địa phương kết nối trực tuyến đến điểm cầu ở cấp huyện, xã (cả nước có hơn 4.100 điểm cầu; trong đó 44 địa phương tổ chức điểm cầu đến cấp huyện, xã với hơn 500 điểm cầu cấp huyện, hơn 3.500 điểm cầu cấp xã).

Theo chương trình hội nghị, sau khi nghe ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến sẽ phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận hội nghị.

Phùng Tuệ An