Đang tìm kiếm 3 lao động Việt Nam mất tích ở Lybia

10/08/2014 19:51

3 lao động này tự ý bỏ đi nên ngoài tầm kiểm soát của cơ quan đại diện. Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh và giữ liên lạc với các cơ quan liên quan để tìm kiếm.