Đảng ủy Bộ GTVT đẩy mạnh công tác tư tưởng, truyền thông

19/11/2019 18:58

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, trong đó tăng cường thông tin truyền thông.

Đảng ủy Bộ GTVT đẩy mạnh công tác tư tưởng, truyền thông 1
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để xã hội, người dân hiểu rõ, có cái nhìn đồng cảm, chia sẻ với ngành Giao thông

Chiều nay (19/11), Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT.

Đánh giá về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Bộ GTVT, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, Đảng ủy Bộ GTVT rất quan tâm đến công tác tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng một cách bài bản, nền nếp. Sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành chặt chẽ, chia sẻ và phân công nhiệm vụ rõ ràng…

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, sao cho mỗi CBCNV đều nhận thức được vai trò quan trọng của ngành GTVT đối với xã hội. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, truyền thống đến xã hội về các hoạt động của ngành, nhất là các công trình, dự án hạ tầng giao thông, bởi hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước.

“Giao thông là ngành “nóng” bởi gắn liền với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ GTVT cần tăng cường truyền thông, trong đó tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong định hướng dư luận về các công trình dự án, các vấn đề lớn của ngành để xã hội, người dân hiểu rõ, hiểu đúng và có cái nhìn chia sẻ, đồng cảm với ngành”, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thẳng thắn nhìn nhận một số thiếu sót trong công tác thông tin, truyền thông của Đảng bộ Bộ GTVT, còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, ngành GTVT đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong đó một phần ảnh hưởng từ dư luận xã hội. Ví dụ điển hình là các dự án BOT, vì áp lực từ dư luận xã hội đối với một số dự án trước đây, dẫn đến các dự án hiện đang triển khai rất khó khăn trong thu hút vốn tư nhân hay vốn vay. Trong khi mô hình đầu tư này đã chứng minh được tính hiệu quả ở các dự án khác đã đi vào khai thác.

“Mong rằng với các công trình, dự án giao thông đang, sắp triển khai hoặc với các vấn đề giao thông được dư luận xã hội quan tâm, Bộ GTVT nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thông tin, truyền thông”, Thứ trưởng Đông đề nghị.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; tham khảo mô hình sáp nhập các cơ quan báo chí của Bộ GTVT vào Báo Giao thông… Đồng thời, góp ý, đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Bộ GTVT cũng như sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ GTVT và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đảng ủy Bộ GTVT đẩy mạnh công tác tư tưởng, truyền thông 2
Các đại biểu cho rằng, Bộ GTVT cần chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác thông tin, truyền thông

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, Đảng bộ Bộ GTVT là một trong các đảng bộ có số lượng tổ chức đảng và đảng viên nhiều nhất trong các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cụ thể: Tính đến hết tháng 9/2019, Đảng bộ Bộ GTVT có 49 tổ chức đảng với gần 11.000 đảng viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ GTVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian quy định.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị thường xuyên được coi trọng, triển khai với nhiều nội dung, biện pháp như: chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ; Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Triển khai thực hiện phong trào văn hóa “4 xin”, “4 luôn”; Tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ đảng bộ, chi bộ. Cùng đó, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Cùng đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Kỳ Nam