Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

05/12/2019 11:35

Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 1
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy phải tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để đại hội thành công

Sáng nay (5/12), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 200 đại biểu là cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng, cán bộ giúp việc các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT tham dự hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hội nghị là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ GTVT là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng bộ Bộ. Thông qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng; Sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thể hiện sự quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Kết quả đại hội đảng cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ tới đây góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

“Yêu cầu các đồng chí cán bộ Đảng phải hiểu sâu, nắm vững để vừa xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung chuẩn bị, vừa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu và đúng lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên”, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Đảng ủy Bộ GTVT hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 2
Các đại biểu tham dự hội nghị được triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội

Thứ trưởng Đông cũng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm Chỉ thị 35 của Bộ Chỉnh trị; Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ GTVT.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các báo cáo, góp ý tại đại hội…

Kỳ Nam