Đảng ủy Bộ GTVT: Kiểm tra, giám sát hơn 10 nghìn đảng viên

14/12/2017 16:11

Sáng 14/12, đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp báo cáo tổng kết kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ GTVT.

Đảng ủy bộ gtvt: kiểm tra, giám sát hơn 10 nghìn đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kiểm tra, giám sát phải khắc phục được các điểm yếu

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức sáng nay, 14/12, Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Ngọc Đông đánh giá các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong năm qua đã chủ động xây dựng chương trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt.

Năm 2018, Bí thư Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu toàn Đảng bộ đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tinh thần kiên quyết hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt. 

"Ủy ban Kiểm tra các cấp cần rà soát, bổ sung xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra. Xây dựng đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của từng đảng bộ, chi bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào thực chất. Khắc phục các điểm yếu của chính ủy ban kiểm tra và tập trung kiểm tra, giám sát để khắc phục các điểm yếu trong hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là cấp chi bộ" - Bí thư chỉ đạo.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đồng chí Bí thư đề nghị duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện tuyên truyền phổ biến kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không vi phạm các quy định của Đảng.

Hơn 10 nghìn đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Ngô Văn Hiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ cho biết trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tiến hành kiểm tra 10 cấp ủy, 10 UBKT đảng ủy cơ sở và 37 chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy trực thuộc cũng đã tiến hành kiểm tra được 262 tổ chức và 3792 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề được 196 tổ chức đảng và 4302 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp từng bước được nâng lên.

Cùng đó, Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở trực thuộc tiến hành kiểm tra 234 tổ chức đảng và 84 đảng viên, kiểm tra một số nội dung trong Điều 32 Điều lệ Đảng. Theo đó, các tổ chức đảng đã tiến hành giám sát được 100% đảng viên theo quy định, tổ chức giám sát chuyên đề đối với 196 tổ chức đảng và 4302 đảng viên. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo tổng kết của Ủy ban kiểm tra đảng ủy Bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và bố trí cán bộ kiểm tra của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện còn hình thức...

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ  đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT.

"Thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố tăng cường, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng trong tham mưu với cấp ủy công tác kiểm tra giám sát. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ khối được từng bước nâng cao, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của Đảng ủy Ủy ban kiểm tra Bộ GTVT. Điều này góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên trong các cơ quan Trung ương", bà Hằng khẳng định.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Kiểm tra, bà Hằng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT cần thực hiện tốt những phương hướng nhiệm vụ đã được đề ra. Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 03 ngày 18/3/2013 của Đảng ủy khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đồng thời, tích cực củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, đối mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cán bộ kiểm tra....

Đảng ủy bộ gtvt: kiểm tra, giám sát hơn 10 nghìn đảng viên

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát 

Đổi mới phương thức kiểm tra giám sát, thực chất hơn nữa

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy Bộ cho biết, đây là lần đầu tiên UBKT  tổ chức Hội nghị tổng kết riêng về công tác kiểm tra, giám sát. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả đã đạt được. Đặc biệt, nhiều tham luận đã phân tích những nguyên nhân, hạn chế và đề ra các giải pháp tốt hơn trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới. 

Đại điện Ủy ban kiểm tra của các đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng không VN, Tổng công ty Cảng hàng không VN, Cục Hàng hải VN, Ban Quản lý dự án đường HCM, chi bộ Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương đã báo cáo các mặt được và chưa được trong thực tế triển khai công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng. Tại hội nghị, Đảng bộ Báo Giao thông cũng đã đóng góp tham luận nâng cao hiệu quả công tác giám sát đảng viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên với đặc thù của một cơ quan báo chí.

Về phướng hướng nhiệm vụ năm 2018, theo đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 29/4/2016 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải” và các quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Lê Tươi