Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng

25/11/2021 11:55

Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong toàn Đảng bộ.

Sáng nay (25/11), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ. Ngoài điểm cầu chính tại trụ sở Bộ GTVT, còn có 25 điểm cầu tại 25 đảng ủy trực thuộc.

Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy Đảng Bộ GTVT quán triệt các văn bản, hướng dẫn mới của Đảng đến các cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Điều lệ Đảng là văn kiện quan trọng, cùng với các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, các tổ chức đảng Bộ GTVT cần quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đối với các vấn đề mới trong các quy định, hướng dẫn, các bí thư, phó bí thư, ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên chi ủy cần nghiên cứu tiếp thu để vận dụng vào thực tế, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Đồng thời, phải cập nhật các nội dung văn bản mới của Đảng, nắm vững hiểu sâu một cách có hệ thống nhằm từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng Đảng; Về nghiệp vụ công tác đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, công tác tham mưu tổng hợp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng ủy, chi bộ trực thuộc sau hội nghị này, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối để góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngoài các nội dung trao đổi của các báo cáo viên, các đồng chí đảng viên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nghiệp vụ công tác đảng ở các đảng bộ, chi bộ”, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chỉ đạo.

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến, quán triệt bốn chuyên đề. Cụ thể, chuyên đề Phổ biến, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chuyên đề phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cùng đó là các chuyên đề Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Công tác khen thưởng năm 2021; Chuyên đề Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Công tác dân vận và công tác tuyên giáo; Công tác thông tin, tham mưu tổng hợp và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

Thanh Thúy