Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

20/12/2016 18:53

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt và đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông truyền đạt nội dung Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

Chiều nay (20/12), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

Trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã thông tin với Hội nghị về sự cần thiết ban hành, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra… Trong đó, nhấn mạnh nội dung về kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua.

Đồng chí Bí thư yêu cầu lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, sau Hội nghị tiếp tục quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua. Thực hiện phê bình và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII 2

Hội nghị thống nhất thông qua Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng phổ biến nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII). Theo dự thảo, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ tập trung thực hiện triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình; Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính trong Đảng, lãnh đạo đảng viên, CNVC, người lao động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Nguyễn Thị Thanh Thúy