Đảng ủy Bộ GTVT siết chặt công tác quản lý đảng viên

21/10/2014 07:16

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng...

Đảng ủy bộ gtvt siết chặt công tác quản lý đảng viên

Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết, hội nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của Bí thư cấp ủy nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Mục đích chính của hội nghị là duy trì và tổ chức hiệu quả công tác sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng, công tác quản lý đảng viên để đảng viên thực sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng…”, Bí thư Đảng ủy Phạm Quý Tiêu nói.

Trước yêu cầu được đặt ra, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề về sinh hoạt chi bộ như: Làm thế nào khắc phục khó khăn do đặc thù công việc, duy trì và tổ chức tốt, hiệu quả các buổi sinh hoạt định kỳ phù hợp với từng loại hình chi bộ; Cách làm sáng tạo của chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, thủ trưởng cơ quan đối với công tác đảng nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng… Đặc biệt, tại hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp cho rằng, cần siết chặt công tác đảng viên và quản lý đảng viên, phân công và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nhất là với đảng viên thường xuyên đi công tác xa cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng thảo luận các nội dung liên quan đến lĩnh vực chính trị, tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát như: Hiệu quả và tổ chức thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nhiệm vụ và phương pháp công tác tư tưởng của chi bộ; Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; Trách nhiệm của đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát; Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tính hình thức trong công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi cũng như phát huy được tinh thần tự giác của đảng viên và tổ chức đảng…

Với chủ đề và cách thức tổ chức khoa học, hợp lý, hội nghị đã nhận được gần 20 ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các loại hình tổ chức đảng với nhiều nội dung và cách làm phong phú. Đây là những kinh nghiệm tốt để nhân rộng trong các tổ chức đảng, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của các bí thư cấp ủy.

Từ kết quả, kinh nghiệm và cách làm sáng tạo của các đại biểu được trao đổi tại hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

N.Hải